DomaBLOGRozcestníkObsah JNK

 

Doma > BLOG > Kaprařina v barvách nadcházejícího podzimu

Kaprařina v barvách nadcházejícího podzimu

Chladná rána, která se začala objevovat už v první třetině srpna, postupně nahrazuje chladnější počasí již během celého dne a poslední dny babího léta utíkají jako voda. První přízemní mrazíky se na konci září hlásí o slovo a rybářské revíry zahalují ranní mlhy.

 

Listy stromů, nízkých porostů a trávy se začínají zabarvovat do zlatohnědé barvy a v další fázi nastává jejich postupný spád. Na březích revírů pomalu mizí všudypřítomní komáři a dráty vysokého napětí obsedají hejna jiřiček a vlaštovek, které se připravují na dlouhou cestu do teplých krajin. Ve vodě zvolna uhnívají stonky stulíků a tím mizí i jeden z přirozených úkrytů kaprů. Ano, přichází podzim. Jehož samotný název přináší zprávu o tom, že se pomalu blíží zima a letní horké dny jsou již minulostí.

 

 

Na základě návštěv našich revírů se zdá, že kaprařina okouzlila dvě skupiny rybářů, které se od sebe liší svým rybářským nasazením. První skupinu tvoří rybáři, které můžete na břehu vody potkat během každého počasí. Ať je tropických 30°C nebo se teplota vody pohybuje okolo nuly. Tito nadšenci vyráží na lov nebo alespoň strávit nějaký čas v nespoutaném světě přírody v okolí rybářského revíru. Druhá větší část rybářů vyráží k vodě pouze za pěkného počasí.  Podzim s sebou přináší větrné dny, nižší teploty, přízemní mrazíky a někdy i trvalý déšť. Proto lze na březích vod nalézt postupně méně a méně lidí. Rybáři, kteří překonají své domácí pohodlí a vydají se na lov do podzimní přírody, ti mají vysokou šanci si náramně zachytat. To proto, že právě podzim je jedno z nejlepších období na lov kaprů a dokonce se i zvyšuje šance na ulovení kapra v průběhu celého dne.

V období od září do listopadu voda v revíru postupně chladne zhruba od 18°C k 7°C. Kdy při hranici 8-7°C přichází kapří útlum a pro kapry začíná zimní období klidu. Do příchodu zimy však ještě nějaká doba zbývá, a tak si pojďme ještě užít podzimní rybolov. Rybolov uprostřed zabarvující se přírody, který mám snad z celého roku nejraději.

 

 

Z pohledu kaprů je podzim dobou, kdy se naskýtá poslední možnost připravit si zásoby energie na blížící se zimu. Kapři jsou po vydařeném létě plni sil, ale souvislý pokles teploty vody kaprům postupně způsobuje úbytek přirozené potravy. Úbytek se projevuje v podobě mizícího planktonu ve vodním sloupci, patentek v bahnech na dně, mlžů zespod listů stulíků apod. Protože se kaprům postupně zmenšují lokality s přirozenou potravou, na kterých se pásli během letních měsíců, jsou nuceni začít více vyhledávat výživu napříč revírem.

 

 

Kam nejčastěji kapří cesty vedou?

Kapři plují na místa, která jim budou poskytovat potravu po co nejdelší dobu. V průběhu září a ještě počátkem října se často vyskytují slunečné teplejší dny. Během těchto dní se kapři zdržují v mělčích partiích revíru s teplou vodou. Z počátku období tato místa poskytují ještě dostatek potravy a úkryt mezi mizícími vodními rostlinami a překážkami. S postupným příchodem chladnějšího vzduchu chladne i voda.

Neodmyslitelným symbolem podzimu je vítr, který se může stát věrným pomocníkem každého rybáře. Proč může? Protože není vítr jako vítr a ne každý jeho směr přináší rybářovi užitek.  Za směr větru je považován ten směr, odkud vítr vane, nikoliv kam vane. Některé směry působí na zájem kaprů o potravu kladně, jiné jsou zase jejich opakem. Na základě lovu na revírech ve středních Čechách a z něj plynoucích zkušeností, mohu potvrdit vypozorované výsledky.

Nejhorší směry větrů, vzato z pohledu potravní aktivity kaprů, jsou ty z východních a severovýchodních směrů. Jedná se o chladné větry, které prudce ochlazují vodu a kapři poté na nějakou dobu omezují příjem potravy. Samozřejmě existují i výjimky potvrzující pravidlo a sice, že na některých revírech ryby berou i v těchto podmínkách. Pokud se lovec vypraví na lov v období působení těchto větrů, je dobré lovit v místech u břehu, odkud vítr vane. Žádoucí je, aby Vám vítr do zad foukal. Kapři se totiž budou chránit před chladným větrem zvláště v místech ve vodě, kde je závětří např. za dlouhým vysokým břehem, za stromy na souši.

Naopak jako nejideálnější větry nejen pro podzimní kaprařinu se ukázaly větry vanoucí ze západních směrů. Případně potom ze směrů, kde alespoň částečně vystupuje jižní směr ( JZ-JV ). V dobách převládání těchto směrů proudění jsou významnými místy pro podzimní lov návětrné břehy revírů.

V západním teplejším proudění vzduchu jsou to místa, kam vlnky na hladině ženou vrchní prohřáté vrstvy vody. Místa, kde Vám bude vítr foukat přímo do tváře. Takže nezbývá než si přibalit svetr s vysokým krkem, hlavu si ochránit pletenou čepici a čelit povětrnostním vlivům podzimu. Jsou to krásné zážitky. Díky nárazům teplejšího vzduchu o hladinu je voda z horních vrstev více okysličená a teplejší. Svrchní voda je hnána až ke břehům, kde se pod náporem větru hromadí a promíchává se s vodou z chladnějších spodních vrstev vodního sloupce. V těchto místech dochází k cirkulaci ve vodním sloupci, hromadění potravy, zbytků rostlin, větviček na hladině a také kaprů. Dalším místem, které funguje jako magnet na kapry a to nejen v podzimním období, je oblast přítoků do revírů. Přítok totiž přináší teplejší proudící vodu a ta je také zároveň bohatá na obsažený kyslík. Vyzkoušejte zde nahodit.

S klesající teplotou vody ubývá planktonu a roste v ní viditelnost. Kapři se s průběhem podzimu pohybují a tráví potravu pomaleji. Abyste kapry neodradili z lovného místa je na čase začít zjemňovat svou lovnou aparaturu.  Zjemňování pro mne znamená použít pro montáž menší háčky (velikost 8), jemnější vlasec (0,2mm), slabší pletenku (5-7kg), volit obratlíky menších rozměrů a krmit rozumným množstvím, resp. dokrmovat malé dávky v průběhu lovu podle intenzity záběrů. Jemnější aparaturu si můžeme dovolit i proto, že vodní rostlinstvo postupně odtlívá a klesá tak pravděpodobnost, že přijdeme o udici zaseknutím a utržením o vázku rostlinného původu, které jsou hlavní hrozbou v letních měsících na vodách pokryté vodní vegetací.

           

 Kalendář napovídá, že oficiální přelom podzimu a zimy je datován na 21. prosince. V tu dobu již ale stojaté vody většinou pokrývá led a na břehu zanecháváme stopy ve sněhu při předvánočních procházkách a sumírování vzpomínek z uplynulé sezóny. Jindy je to doba, kdy je obloha zahalena do nízké těžké oblačnosti a prší. Kapří zimní období neovlivňuje náš lidský kalendář, ale hlavní roli zde hraje ona zmiňovaná teplota vody.

Čím rychleji se blíží zimní období, tím více kapři přestávají přijímat potravu. Mnohem pomaleji ji tráví a probíhá látková přeměna. Kapři se proto s přibývajícím podzimem stávají klidnější a začínají si šetřit energii. V průběhu listopadu, kdy z větví listnatých stromů opadává poslední listí, začíná teplota vody padat pod 10°C. V těchto studených vodách o teplotě v rozmezí 10-7°C již ulovit kapra není tak jednoduché jako v dřívější části podzimu.

Podzim je také dobou, na kterou usilovně vyčkávají všichni hospodařící chovatelé kaprů. Přichází vrchol chovné sezóny, čas výlovů rybníků a velkého sumírování. Teprve až podzim odhalí výsledky roční péče o rybí osádku rybníka. Hospodáři se konečně dozví, kolik kapři přibrali na váze, zda nepostihla osádku případná nemoc a jaké množství ryb je k dispozici na trh. Velká část kaprů z podzimních výlovů je určena pro pozdější vánoční prodej. Avšak úkolem rybářů není jen nasycení poptávky po vánočních kaprech. Snad ještě důležitější úkol představuje zarybnění rybářských svazových revírů.

 

Koncem prosluněného září jsem se zúčastnil výlovu chovného rybníka v Byškovicích proto, abych Vám později mohl pomocí reportu co nejblíže přiblížit atmosféru samotného výlovu a dění kolem.

Na reportáž se můžete těšit v příštím článku.

Martin Štěpka

 

 

NOVINKA! Komentujte a ptejte se

 

Doma > BLOG > Kaprařina v barvách nadcházejícího podzimu

_________________________________________________________________________

(C)2013, Martin Štěpka, systém Jak na kapry